Phục hồi dữ liệu thật dễ với Get Data Back
Với 5 bước là bạn có thể khôi phục các dữ liệu lỡ tay delete hay do
những người ngoại đạo vọc nhầm. Bạn có thể download phiên bản dùng thử
cho FAT dung lượng 2.11MB. Chương trình có thể phục hồi dữ liệu đã xoá
từ HDD, ổ mềm, ZIP, ổ đĩa mạng.


Bước 1: Quét các ổ đĩa hiện có.

Bước 2: Chọn phân vùng định dạng tương ứng ( FAT hay NTFS tuỳ phiên bản )
để chương trình truy xuất file phục hồi.

Bước 3: Tại bước này bạn có thể tuỳ chọn chế độ quét file theo từng size
hay luôn cả HDD. Nếu chọn Search Entire Drive để chương trình quét toàn
bộ HDD hiện có để tìm phân vùng định dạng tương ứng, chọn Search Patial
Drive để thực hiện chế độ quét từng sector trên phân vùng đã chọn từ
bước 2.

Bước 4: Sau khi chương trình quét xong, đây là bước kết quả. Bạn tuỳ
chọn vào từng phân vùng đã chọn (nếu trên HDD có nhiều hơn một phân vùng
định dạng giống nhau) để chương trình hiễn thị hệ thống file đã xoá.

Bước 5: Các file đã xoá sẽ hiển thị trên cây thư mục. Giờ thì bạn chỉ
việc copy file bày và lưu lại vào HDD để hoàn tất.