Mặc dù có nhiều chương trình sử dụng công nghệ
Virtual Router trong Windows 7 để biến laptop thành trạm phát sóng WiFi,
nhưng bạn chỉ cần vài thao tác đơn giản là có thể làm được việc này.

Để thực hiện, từ biểu tượng màn hình kết nối LAN ở góc
phải màn hình bạn click phải chọn Open Network and Sharing Center,
màn hình sẽ hiển thị tình trạng kết nối mạng trên laptop. Bạn chọn tiếp
vào mục Manage wireless networks > Add. Sau đó bạn chọn vào Create
an ad hoc network > Next.]


Bảng thông báo hiển thị cho bạn tự tạo một mạng bất kỳ
với tên tùy chọn ở mục Network name. Bạn cũng có thể tùy chọn bảo mật ở
mục Security typeOpen, WEP hoặc WPA2. Với hai
tùy chọn bên dưới, bạn cần chọn một dãy từ khóa để máy khác có thể kết
nối với nhau thông qua khóa này. Sau đó, bạn chọn tiếp Next.


Sau quá trình tạo hoàn tất, bảng thông báo hiển
thị thông báo tình trạng mạng đã được tạo. Bây giờ, bạn chọn Turn on
Internet connection sharing
. Nhấn Close để hoàn tất việc phát
sóng WiFi hoàn tất.


Từ máy khác, bạn sẽ thấy một mạng mới với tên đã
thiết lập. Bạn chỉ cần sử dụng như khi kết nối không dây (wireless)
thông thường vào là có thể sử dụng được Internet trên laptop nhanh và
tiện hơn nhiều.

Với việc truyền file giữa hai laptop không có cáp kết
nối qua cổng RJ45 hoặc khi cần chia sẻ Internet giữa các laptop thì thủ
thuật trên thật đáng áp dụng.